Bekkelaget Skoles Musikkorps

Generelt

Hvis ikke annet angis, gjelder disse tidspunktene alle torsdager i skoleåret:

Torsdager kl 15.00-16.00 Samspill for aspiranter på musikkrommet, oppmøte kl. 14:45.

Torsdager kl 17.00-18.15 Samspill for juniorkorps (J1 og J2) i gymsalen, oppmøte kl 16.45.

Torsdager kl 18.30-20.45 Samspill for hovedkorps (HK). Oppmøte kl 18.15.
To korpsledere og notekomite møter.


Kalender 2020 - 2021


desember 2020
06.Julekonsert


januar 2021


februar 2021


mars 2021


april 2021


mai 2021


juni 2021


juli 2021


august 2021


september 2021

Styret tar forbehold om endringer i aktivitetskalenderen. Eventuelle endringer vil gjøres her, samt meddeles i den månedige informasjonen styret sender ut.

«Hjem | Hva skjer»